Členské příspěvky

Členské příspěvky, prosím, zasílejte na klubový účet u FIO banky: 2201949115/2010,

jako variabilní symbol použijte prvních 6 čísel z rodného čísla.

Výše příspěvků:

věkové kategorie U8 – U18: 1500 Kč/pololetí

U6 a mladší: 500 Kč/pololetí

dospělí členové: 2000 Kč / pololetí

Termíny pro placení příspěvků:

1. pololetí roku (jarní část sezóny) – do konce února

2. pololetí roku (podzimní část sezóny) – do konce září